Ονοματεπώνυμο:
Σχόλια:


Τ.Θ 122, Τ.Κ 57 008
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 778240/1
Fax: 2310 778242
Email: info@machinery.com.gr
Εταιρεία:
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
Email: