ΠΡΕΣΣΕΣ

Υδραυλικές πρέσσες διαφόρων τύπων και τόνων
50-100-200-300-400-500 τόνοι
Μετατόπιση τραπεζιού αργό ή γρήγορο ανάλογα της επιλογής του χρήστη
Λειτουργία αυτόματη και ημιαυτόματη
Προστατευτικά λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανάλογος του μηχανήματος



[ Επιστροφή ]