Η εταιρεία GONZALES διαθέτει και τα μέσα αλλά και την τεχνολογία για να θέτει στόχους υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία στηρίζεται στην ποιότητα των προϊόντων της όχι μόνο από την δική της παραγωγική διαδικασία αλλά και από τις υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί.

Η οργάνωση της επιχείρησης είναι αυτή που επίσης εξασφαλίζει μία υψηλή ποιότητα στα προϊόντα μας. Αυτό σημαίνει οργανωμένη παραγωγή, σωστούς προμηθευτές α' υλών, και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας σε όλους του τομείς: την παραγωγή, την εμπορία, αλλά βασικά την εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση.